Államfőválasztást a közjog és a közerkölcs egyidejű figyelembevételével!

Elvárható, hogy a magyar nemzetet ne olyan ember képviselje, aki csak a kirívóan pártos logikával megalkotott Alaptörvény egyetlen, talán nem véletlenül rendkívül igénytelen alkalmassági követelményének felel meg: Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét betöltötte.

Amennyiben egy párthátterű államfő miatt a bírósági csúcsszervek és különösen az ügyészség felelős vezetői pártoktól való függőségének még a törvény adta lehetőségekkel való akadályozása sem várható, akkor az államszervezet demokratikus működéséről beszélni a közjogot és a közerkölcsöt is durván megcsúfoló arcátlanság.

Hazánkban az állampolgárok között közmegegyezés van a tekintetben, hogy a függetlenség a felsorolt közjogi méltóságok tekintetében az 1990-es sajátos rendszerfordulat óta sem jellemző.

Eddig egyetlen államfő sem kezdeményezett népszavazást. Jellemző, és okkal vizsgálandó, hogy miért nem fordultak soha közvetlenül a néphez.

Az államfőtől elvárható, hogy a nemzettel egy valóban élő, elnevezéséhez is méltó Nemzeti konzultációt hozzon létre, hogy kiemelt figyelemmel kísérje a nemzet egységes érdekeit és ezek érdekében szükség esetén aktívan fellépjen.

Ahhoz, hogy Magyarországnak és a magyar nemzetnek végre személyében is alkalmas államfője legyen, az eddigi köztársasági elnököktől markánsan eltérő személyiségre van szükségünk.

Az általam államfőnek ajánlott személy Prof. Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok volt biztosa.

Ő az, aki hangsúlyosan párt független ombudsmani működésének idején korábban elképzelhetetlen mennyiségű és minőségű vizsgálati jelentésben állt ki az állampolgárok érdekében.

Az Alkotmánybírósághoz igen szakszerű beadványokkal fordulva nem kis részben pótolta az odafordulás közvetlen jogától is megfosztott nép lehetőségeit.

Szabó Máté a politikatudomány doktora. 1985 óta dolgozik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Németül, angolul, oroszul és franciául beszél. Fő oktatási és kutatási témái közé tartozik társadalmi mozgalmak és a politikai tiltakozás a 20–21. században Magyarországon és Közép-Európában.

2007-ben 83 százalékos többséggel választotta meg a parlament az állampolgári jogok országgyűlési biztosává.

Szabó Máté a korábbi államfőkhöz és a jelenleg szóba került jelöltekhez mérten is bizonyítottan alkalmasabb.

Talán éppen ezért nem került a pártok jelölőinek látókörébe?

Szabó Máté alkalmasnak tűnik? Ez még a parlament többsége számára sem lehet kérdés! Alkalmatlanságát okkal és vállalható politikai felelősséggel bizonyítani nehéz lenne...

Az Egészséges Magyarország létrehozásának első lépése az állam fejének felelős megválasztása!

Az írás szerzője által valamennyi országgyűlési képviselő címére elküldött részletesebb anyag is
elérhető IDE kattintva!

Budapest, 2017. február 23.

Pós Péter magyar állampolgár,
az ABOSZ elnöke